Algemene voorwaarden Floaten & Zoutkamer Zwolle en Heerde

Aanmelden
Wanneer je een bezoek brengt aan Floaten en Zoutkamer Zwolle, zullen wij bij twijfel of de gekozen behandeling bij je past, je indien nodig adviseren om contact op te nemen met een specialist op dat gebied.

Afspraak
De afspraak wordt bevestigd per mail. 48 uur van tevoren krijg je een herinneringsmail.

Afspraak annuleren
Een afspraak dient ruim van tevoren te worden geannuleerd, minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak. Dit kan telefonisch binnen onze openingstijden (038-3375589) of via mail (relax@floatenzwolle.nl).  Zo kunnen wij de voor jou gereserveerde tijd nog invullen.
Wordt de afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd of niet nagekomen, dan zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde behandeling bij je in rekening te brengen. Bij een “no-show” 100% en bij annulering 50%.

Calamiteiten
In geval van calamiteiten dien je de aanwijzingen van het personeel, of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer), op te volgen.

Aansprakelijkheid
Floaten en Zoutkamer Zwolle aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen. Indien nodig / gewenst kun je gebruik maken van een locker. Vergeten eigendommen worden max. 4 maand bewaard.

Roken
Roken is in het hele gebouw niet toegestaan.

Bereikbaarheid
Floaten en Zoutkamer Zwolle is voor al je vragen telefonisch of per mail bereikbaar tijdens de openingstijden.

Omgang klantgegevens
Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die wij van onze gasten bezitten. Dit gebeurt conform de AVG-wetgeving. Floaten en Zoutkamer Zwolle zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

Klachtenregeling
Wij hopen uiteraard dat alles naar wens verloopt, mocht dit niet zo zijn dan horen wij dat het liefst meteen of via mail. (info@floatenzwolle.nl)

Geldigheid Cadeaubon en Strippenkaart

Cadeaubonnen zijn tot 2 jaar na uitgifte geldig. Voor de strippenkaart geldt een termijn van een jaar met als uitzondering de Vitaliteitskuur en het kennismakingspakket, deze zijn beide max. 2 mnd. Geldig. Cadeaubonnen en strippenkaarten zijn niet inwisselbaar voor geld.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Floaten en Zoutkamer Zwolle het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Op elke overeenkomst tussen Floaten en Zoutkamer Zwolle en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.